Kaymakamlık bürolarının kuruluşu, bu bürolarda görevli personelin statüsü, görev, yetki ve sorumlulukları; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ile 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanan 10/09/1988 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak 01/01/1989 tarihinde yürürlüğe giren "Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" ile belirlenmiştir.
        Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünde iş ve işlemler 1 yazı işleri müdürü, 1 şef (Kadro Boş), 1 bilgisayar işletmeni, 3 veri hazırlama ve kontrol işletmeni tarafından yürütülmektedir.
           Aziziye Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde 8 büro oluşmuştur.
  • Evrak Bürosu
  • İşlemler Bürosu
  • İdare Kurulu Bürosu
  • Mahalli İdareler Bürosu
  • Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu
  • Tüketici Hakları Bürosu
  • Tek Adım Hizmet Bürosu
  • Afet ve Acil Durum Bürosu