Ümit KOÇ

Ziraat Yüksek Mühendisi

İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ

 

            1979 Yılında Erzurum ili Aziziye ilçesinde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Aziziye’de, lise öğrenimimi Erzurum Atatürk Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Programcılığında, Önlisans öğrenimimi Atatürk Üniversitesi MYO Bilgisayar Programcılığı bölümünde, Lisans öğrenimimi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde, Yükseklisans öğrenimimi Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Başkanlığında) tamamladım. 2001-2005 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı (Erzurum/Merkez, Trabzon/Dernekpazarı) birimlerde görev yaptım. 2005-2010 yılları arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza bağlı sırasıyla Iğdır/Karakoyunlu, Erzurum Aşkale İlçe GTH Müdürlüklerinde Mühendis ve İlçe Müdürlüğü görevlerinde bulundum. 2010 yılı ekim ayından itibaren Aziziye İlçe GTH Müdürlüğünde görev yapmaktayım. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

 

BAKANLIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

MADDE 9– (1) Bakanlık ilçe müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)  İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev  alanına giren  konularda  program  ve  projelerin  hazırlanması  için  gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,

b)  Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,

c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,

ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,

d)  İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarım girdileri ve kredi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, dağıtımlarını yapmak,

e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,

f)  İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,

g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek,

ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,

h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede Gıda denetim faaliyetlerini yürütmek,

ı)  Her türlü  hayvan  ıslah  faaliyetini  yürütmek,  Bakanlık  tarafından  uygulamaya konulan  kayıt  sistemlerine  veri  girişlerini  yapmak  ve  veri  kaydına  dayalı  destekleme işlemlerini uygulamak,

i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,

j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

PERSONEL DURUMU:

     İlçemizde toplam 17 adet Ziraat Mühendisi (3 Merkez, 13 Tar-gel Kadrolu, 1 Tar-gel Sözleşmeli personel) bulunmaktadır. İlçemizde 8 adet Veteriner Hekim (2 Merkez, 6 Tar-gel Kadrolu personel) bulunmaktadır. İlçemizde toplam 17 adet Ziraat Mühendisi, 8 adet Veteriner Hekim, 4 adet Ziraat Teknikeri, 1 adet Gıda Teknikeri, 2 adet Ziraat Teknisyeni, 1 adet Veteriner Sağlık Teknikeri, 2 adet Memur, 1 adet Şoför ve 2 adet İşçi bulunmaktadır. Toplam 38 adet personelimiz bulunmaktadır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres              : İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Aziziye/ERZURUM                       

Telefon           : 0 442 631 27 93                                                                                         

Faks                : 0 442 631 21 33                                                                                         

E-Posta           : 25aziziye@kkgm.gov.tr      

Alo Gıda : 174

Web :                 http://www.alo174.gov.tr/