Bülent CANDAŞ

Tapu Müdürü

AZİZİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

               Kurumun Bağlı Bulunduğu Bakanlık Adı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

            Kurumun Kuruluş Tarihi: Aziziye (Ilıca) Tapu Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bir taşra birimi olup, 1990 yılında kurulmuştur. 2007 yılında 5547 sayılı Kanun gereğince Aziziye Tapu Sicil Müdürlüğü olarak isim değiştirmiş Gezköy ve çevresindeki Mahalle ve Köyler Müdürlüğümüz hizmet alanına eklenmiştir.

         6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a) fıkrasında “Devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlerinin yapılmasını, siciller üzerindeki değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin arşivlenerek korunmasını sağlamak” denilerek Tapu Müdürlüklerinin görev ve sorumlukları belirlenmiştir.

           İlgili kanun doğrultusunda Müdürlüğe ait iş ve işlemler 1 müdür, 2 bilgisayar işletmeni, 2 uzmanı ve 1 daimi işçi, 1 kadastro teknisyeni, 1 tekniker, 1 arşiv memuru, 1 hizmetli  olmak üzere toplam 10 personel tarafından yürütülmektedir.

       Tapu Müdürlüğü; vatandaşlarımızın gayrimenkul tasarrufuna yönelik satış, bağış, ölünceye kadar bakma akdi, ipotek, intikal. Taksim, trampa, intifa hakkı vb. Taleplerini yerine getirirken başta Türk Medeni Kanunu olmak Üzere, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku gibi çok değişik hukuk dallarını kaynak olarak kullanmaktadır. Bu hukuk dallarının yanında birçok arazi kanunu, tüzükler ile bazı özel kanun ve yönetmeliklerde iş ve işlemlere yön vermektedir. Müdürlüğümüz kurulduğu gün itibariyle tüm Tapu Kütüğü Bilgilerini TAKBİS Sistemine aktarmış olup iş ve işlemelerini bu sistem üzerinden yürütmektedir.

 

 

İletişim Bilgileri: E-80 Karayolu üzeri Hükümet Konağı 2.Bina 1.Kat Aziziye/Erzurum

Telefon: (0442) 280 10 43 

 Faks:(0442) 631 28 61   

 E-mail: aziziye-tsm@tkgm.gov.t