SıfırAtık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Aziziye Kaymakamlığımızda Sıfır Atık Projesi kapsamında İlçede gerekli çalışmaları uygulamaya koymuş ve Kaymakamlığımıza bağlı Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile Okullarımıza Dönüşüm Kutularımız yerleştirilerek konu hakkında farkındalık oluşması sağlanmıştır.
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dG_xkYRUou8
 
 
İSAY2 Galeri