Ekonomik Durumu
 
           İlçemiz nüfusunda görülen azalmanın tek nedeni halkımızın ekonomik zorluklar nedeniyle batıdaki illere göç etmesidir. İlçemizde yaşanan bu göç İlimizin tamamında da görülmektedir.
         Aziziye sanayi yönünden diğer ilçelere göre en gelişmiş seviyededir. İlçede sanayi kuruluşu olarak, Kamuya ait Şeker Fabrikası, özel sektöre ait Süt Fabrikası (faaliyetine ara vermiştir) ile Doyasan Yağ Fabrikası (faaliyetine ara vermiştir), İpragaz ve Milgaz Likitgaz Dolum Tesisleri, Aygaz Likit Gaz Deposu, Metin-İş Tarım Aletleri Makine Sanayı, Elmalı  Şekerleme  Fabrikası, Köseoğlu Çanta ve Bavul Sanayi Atölyesi ile Yüksel Mobilya ve Lale Mobilya adlarında ahşap ve mobilya atölyeleri mevcuttur.
         Aziziye'de bulunan Şeker Fabrikası İlçenin ekonomik kalbidir. 1500 ton/gün kapasite ile 1956 yılında kurulan fabrikanın kapasitesi 1975 yılında 3000 ton/gün miktara çıkarılmıştır.
        1976 yılında bitkisel yağ üretmek amacıyla faaliyete başlayan Doğu Yağ Sanayi ve Tic.A.Ş.ne ait (Doyasan) fabrikanın kapasitesi  yıllık 30.000 ton dur. Fabrika faaliyetine ara vermiştir.
        İpragaz ve Milgaz dolum tesislerinde Doğu Anadolu Bölgesindeki halkın ihtiyacı olan likit petrol gazlarının dolumu ile bakım ve onarımı yapılmaktadır.
        Aziziye İlçesinin Erzurum İli merkezine çok yakın olması nedeniyle ticari yönden Erzurum ile irtibatı daha fazla olup, pazar olarak Aziziye değil Erzurum ili kullanılmaktadır.
        İlçemizin Dadaşkent Belediyesi ile birleşmesinden kaynaklanan Organize Sanayi Bölgesi de İlçemiz sınırları içerisinde yer almıştır. Organize sanayi bölgesinde yer alan kuruluşlar, Türksel bölge temsilciliği,Avea bölge temsilciliği, Mobilya, Kargo taşıma ambarları, Yem fabrikası, Un fabrikası gibi kuruluşlar vardır.
        Halıcılık sektöründe istihdamı artırıcı çalışmalara katkıda bulunmak, halıcılıkla ilgili her türlü mal ve hizmet üretmek, pazarlamak ve halıcılığın gelişimini sağlamak amacıyla 1983 yılında kurulan Sümer   Halı Bölge Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda üretilen Hereke cinsi halılar kurumun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük tarafından pazarlanmaktadır. Bu kurslar sayesinde yöre halkına halı dokunması öğretilmekte ve aile ekonomisine fayda sağlanmaktadır.   
   İlçemizde bulunan vergi mükellefleri için 2007 yılına ait tahakkuk eden vergi ................................... TL.  olup, tahsil edilen vergi miktarı        ................................................TL'dir.Mükellef  sayısı .......................’ dir.
        Aziziye'de bulunan kaplıcaların da ticari yönden yöre halkına faydalı olduğu kuşkusuzdur. Ayrıca, köylerimizin birçoğunda Köy_Tür Tavukçuluk Sanayi adına faaliyetini sürdüren tavuk çiftlikleri de bölge halkına gelir sağlamaktadır. İlçede fuar, sergi ve panayır bugüne kadar açılmamıştır.
         Aziziye'de kurulmuş olan kamuya ait Tarım Kredi Kooperatifi ile Şeker Fabrikası mensupları Tüketim Kooperatifi bulunmaktadır.