AZİZİYE  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI EVDE BAKIM VE TEMİZLİK PROJESİ KAPSAMINDA BELİRLİ SÜRELİ (GEÇİCİ) PERSONEL ALIM İLANI
 
İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanacak olan evde bakım ve temizlik projesi kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro ve Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar çerçevesinde şartları tutan adaylar arasından 9 ay istihdam edilmek üzere 2(iki) bayan  personel alımı yapılacaktır (asgari ücret mukabilinde)
 
İşin Tanımı
 
Evde bakım elemanı ( 2 bayan) ; Temizlik ve bakım hizmeti,  ev temizliği, çamaşır yıkama, ütüleme, yemek yapımı ve bulaşık yıkama, banyo temizleme vb.
Görev Yeri: Aziziye ilçe Merkezi ve Tüm Mahalleleri
 
 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
 
- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması,
- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması,
-20-45 yaşlan arasında olması,
- Kamu haklarından mahrum olmaması,
- Devletin güvenliğine karşı suçlar (FETÖ/PDY, DHKPC, DAEŞ v.b. terör örgütleri ile irtibatı ilişkisi olan) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
-- Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durumu bulunmaması
 
 
ÖZEL ŞARTLAR
 
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı vücut engeli bulunmamak,
- En az lise mezunu
-Aziziye İlçesinde ikamet etme olmak (Başvuru tarihinden geriye doğru en az 6 ay süreli)
- İşin süresi 9 ay (2 ay deneme süreli)
-İstenilen iş gücü sayısı: 2 bayan
- Seyahat engeli bulunmamak.
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

1. Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,
2. İşe konu sertifika veya belgenin fotokopisi (aslı görülerek),
3. Nüfus cüzdan fotokopisi,
4.2 Adet fotoğraf,
5.Adli Sicil belgesi,
6. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu
7. Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi
8. Kendi el yazısı ile özgeçmişini belirten CV olması gerekmektedir.

 

BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
 
Evde Bakım ve Temizlik projesi Kapsamında Aziziye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alım ilanına istinaden başvurular 26/03/2018 - 30/03/2018 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde   Aziziye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne yapılacaktır. Başvuruda bulunmak isten kişilerin istenen belgeler ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.
İş akdi deneme süresi içerisinde tek taraflı feshedilebilecektir. Mütevelli Heyetince mülakata çağrılacak olanlar Aziziye Kaymakamlığı internet sayfasında yayınlanacaktır. Mülakat sonuçları asıl ve yedek olarak yine aynı kanalla ilan edilecektir.
İlgililere ilanen duyurulur.